Baskı Türleri


Baskı istenilen şeklin, yazının ya da resmin basılması istenen yüzeye gerçeğe en benzer şekilde aktarılması işlemidir. Yaygın baskı yöntemleri;

• Tipo

• Ofset

• Flekso

• Tifdruk(rotogravür)

• Serigrafi

• Tampon

• Dijital şeklinde sıralanabilir.

Bu yöntemlerden son zamanlarda en çok gelişme kaydedilen flekso baskıdır. Hatta tifdruk ve ofset baskı kalitesinde baskılar yapılmış ve yapım aşamasında kalıp çıkarmanın kolaylığından ötürü kaliteli ve hızlı iş konusunda flekso baskı yoğun şekilde tercih sebebi olmuştur. Tifdruk baskı tekniğinde ise kalıp çıkarma aşaması maliyetli bir hâl aldığından ancak yüksek tonajlı ve yüksek kalite gerektiren işlerde kullanımı uygundur. Tifdruk baskı ve flekso baskı karşılaştırdığımızda flekso baskı için kullanılacak kağıdın kırılganlığına ve yıpranma hassasiyetine bağlı olarak solvent seçimi kısıtlıydı lakin son dönemlerde materyal konusundaki teknolojik gelişmeler sonucu solventler çeşitlendirilmiş ve bu sorun çözülmüş durumdadır. Tifdruk sistemde ise solvent konusunda sınırlama yoktur. Flekso baskıda kağıda aktarım işlemi sırasında önce aniloxa, aniloxtan kalıba şeklinde bir yol izlenir. Anilox, flekso yönteminde mürekkebi arzu edilen miktarda kalıba aktaran merdaneye denir. Tifdrukta ise direkt olarak kağıttan materyale aktarım yapılır. Bundan dolayı flekso baskıda mürekkebin materyale ulaşma vakti daha uzun olur. Bu süreç esnasında mürekkebin kurumaması için tifdruk baskıyla basılan materyaldeki mürekkepten daha yavaş kuruyacak şekilde ayarlanır. Bunların yanı sıra günümüzde en yaygın kullanılan baskı tekniği dijital baskı ve ofset baskıdır. Özellikle kitap ve dergi kapakları için istenilen şekilde ve renkte baskı işlemlerinde ofset baskı sıklıkla kullanılır. Ofset baskı mürekkebin metal bir kalıptan baskı yapılmak istenen yüzeye aktarılmasıyla oluşturulan baskı türüdür. Dijital baskılar ise bilgisayar yardımıyla dijital ortamda yapılan baskı türüdür. Serigrafi baskı metal veya ahşap çerçeve yardımıyla bir kumaş üzerine yapılır. Elek baskı da denir. Tekstil sektöründe yoğun olarak kullanılır. Baskı yapılacak olan kumaşın baskı öncesi çerçevelere gerilmiş olması gerekir. Tampon baskı denilen baskı tekniğinde ise bombeli yüzeylere baskı yapabilmek için kullanılır. Bombeli yüzeylerin yanı sıra çukur yüzeyler ve yuvarlak yüzeyler için de kullanılır.

[Toplam: 1   Ortalama: 5/5]

Blog

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir